P. Mihelčič: Zora in čriček - Lirična opera za dva glasova in komorni ansambel